Thư điện tử   |   Tin nội bộ   |   Liên hệ  |   Sitemap  |   English  
   
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ KIẾN TRÚC
ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN DO BỘ MÔN CÔNG NGHỆ KIẾN TRÚC QUẢN LÝ [ 10/4/ ]
STT
Họ và tên
Học hàm
học vị
Chức danh chuyên môn
Địa chỉ Email
NHÓM MÔN CẤU TẠO - HỆ THỐNG KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH
01
Võ Huy Dũng
ThS.KS
 
vohuydung@muce.edu.vn
02
Trần Văn Hiến
TS.KTS
Phó Khoa - Trưởng BM
Tranvanhien@muce.edu.vn
03
Trần Thanh Quý
KTS
 
04
Đặng Duy Linh
Ths.KTS
 
05
Nguyễn Văn Thành
ThS.KS
Trưởng Ban QLDA
nguyenvanthanh@muce.edu.vn
06
Lê Hữu Tính
ThS.KS
GV Khoa Xây dựng
lehuutinh@muce.edu.vn
07
Đinh Hữu Dung
KSXD
T.Tâm TVXD
 
NHÓM MÔN HÌNH HỌA - VẼ KỸ THUẬT
01
Trần Văn Hiến
NCS-ThS.KTS
Phó Khoa - Trưởng BM
Tranvanhien@muce.edu.vn
02
Ngô Minh Tân
ThS.KTS
Phó BM
ngominhtan@muce.edu.vn
03
Huỳnh Thúc Linh
ThS.KTS
Giám đốc T.Tâm TVXD
04
Trần Thanh Quý
KTS
 
05
Đặng Duy Linh
ThS.KTS
 
06
Ngô Đức Quý
ThS.KTS
Trưởng BM KTCT
07
Nguyễn Hữu Ninh
ThS.KTS
Phó khoa - Trưởng BM LLKT&QH
nguyenhuuninh@muce.edu.vn
08
Ngô Đa Đức
ThS.KTS
G.Viên BM KTCT
ngodaduc@muce.edu.vn
09
Đinh Ngọc Hòa
ThS.KTS
G.Viên BM LLKT&QH
10
Trần Trọng Thức
ThS.KTS
G.Viên BM LLKT&QH
NHÓM MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG
01
Đặng Duy Linh
ThS.KTS
 
02
Ngô Đức Quý
ThS.KTS
Trưởng BM
03
Đinh Ngọc Hòa
ThS.KTS
G.Viên BM LLKT&QH
04
Ngô Minh Tân
ThS.KTS
Phó BM
ngominhtan@muce.edu.vn
NHÓM MÔN MỸ THUẬT - ĐIÊU KHẮC
01
Phan Hữu Sang
ThS.CNMT
 
02
Nguyễn Thị Ái Nương
ThS.CNMT
 
nguyenthiainuong@muce.edu.vn
NHÓM MÔN ĐỒ ÁN CƠ SỞ - VẼ GHI KIẾN TRÚC
01
Đặng Duy Linh
ThS.KTS
 
02
Trần Thanh Quý
ThS.KTS
 
03
Phan Hữu Sang
ThS.CNMT
 
04
Nguyễn Thị Ái Nương
ThS.CNMT
 
nguyenthiainuong@muce.edu.vn
05
Tạ Kim Sơn
ThS.KTS
G.Viên BM KTCT
06
Đinh Ngọc Hòa
ThS.KTS
G.Viên BM LLKT&HQ

 

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
 
  THÔNG BÁO
 
Đọc thêm
WEBLINK
Số lượng đang online: 6
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn