Thư điện tử   |   Tin nội bộ   |   Liên hệ  |   Sitemap  |   English  
   
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT
DS GIẢNG VIÊN NGHIÊN CỨU - GIẢNG DẠY NHÓM MÔN ĐỒ ÁN CƠ SỞ VÀ VẼ GHI KIẾN TRÚC [ 8/29/ ]

 

STT

Họ và tên

Học hàm

học vị

Chức danh chuyên môn

Địa chỉ Email

NHÓM MÔN ĐỒ ÁN CƠ SỞ VÀ VẼ GHI KIẾN TRÚC

01

Lê Đàm Ngọc Tú

TS.KTS

Phó Khoa

ledamngoctu@muce.edu.vn

02

Ngô Minh Tân

ThS.KTS

Phó Bộ môn

ngominhtan@muce.edu.vn

03

Trần Thanh Quý

ThS.KTS

Tổ trưởng

tranthanhquy@muce.edu.vn

04

Đặng Duy Linh

ThS.KTS

 

dangduylinh@muce.edu.vn

05

Nguyễn Thị Ái Nương

ThS.CNMT

 

nguyenthiainuong@muce.edu.vn

06

Đinh Ngọc Hòa

ThS.KTS

 

dinhngochoa@muce.du.vn

07

Trương Anh Bích Châu

ThS.KTS

 

truonganhbichchau@muce.edu.vn

08

Dương Thị Thu Thùy

ThS.KTS

 

duongthithuthuy@muce.edu.vn

09

Võ Hoàng Vũ

KTS

 

vohoangvu@muce.edu.vn

 

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
 
  THÔNG BÁO
 
Đọc thêm
WEBLINK
Số lượng đang online: 10
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn