KẾ HOẠCH CHUNG
Kế hoạch chi tiết tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu khóa, năm học 2021-2022 [ 15/09 ]

Hướng dẫn xem thời khóa biểu danh cho sinh viên khóa D21 [ 15/09 ]

Hướng dẫn sử dụng hộp thư điện tử (Email) cho sinh viên khóa D21 [ 15/09 ]

Nội quy sử dụng hộp thư điện tử (Email) sinh viên khóa D21 [ 15/09 ]

Thông báo số 127 kế hoạch học tập năm học 2021-2022 [ 21/08 ]

Các bài đã đăng:

  1. MUCE thông báo thời gian làm thủ tục nhập học trực tuyến và thời gian học tập chính thức khóa 2021 [ 21/08 ]

  2. Thông báo 1 [ 05/11 ]

  3. THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP KHÓA D13K [ 17/11 ]

  4. Kế hoạch Đồ án tổng hợp lớp D12K - Thông báo thu bài và bảo vệ [ 10/10 ]

  5. Kế hoạch Đồ án tổng hợp lớp D12K - Danh sách sinh viên bảo vệ (Tiểu ban 2) [ 10/10 ]

  6. Kế hoạch Đồ án tổng hợp lớp D12K - Danh sách sinh viên bảo vệ (Tiểu ban 1) [ 10/10 ]

  7. Kế hoạch Đồ án tổng hợp lớp D12K - Danh sách SV Hội đồng chấm giai đoạn 1 (Tiểu ban 2) [ 05/09 ]
 
THÔNG BÁO
 
Đọc thêm
WEBLINK
 
Số lượng đang online: 10
Số lượt truy cập: 619,170
Copyright by Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn